Notícies i comunicats

Postura col·legial sobre convocatòries de borses d’interins

Darrerament hem observat que s’estan publicant convocatòries de borses d'interins per ocupar llocs de treball reservats a FHN mitjançant la forma de concurs i sense establir una puntuació mínima.  El nostre col·legi, a qui correspon vetllar per la integritat...