Sessió ordinària de la Junta de Govern (13/07/2022): extracte d’acords

Es va acordar reclamar al Consell Insular de Menorca una modificació quantitativa a l’alça del complement específic assignat al lloc de treball de vice-interventor/a.

Es va donar conformitat als assumptes a debatre a la propera sessió ordinària de l’Assemblea General prevista dintre d’aquest mateix mes de juliol de 2022.