Sessió ordinària de la Junta de Govern (13/09/2023): extracte d’acords

– Noves altes col·legials: Ana Carmen González Grau (secretària-interventora en excedencia; Consell Insular d’Eivissa); Ariadna Casablanca García (secretària d’entrada; Ajuntament d’Algaida (cs)); Marc Prats Morro (interventor-tresorer d’entrada; Ajuntament d’Andratx (cs)).