Sessió extraordinària de la Junta de Govern (07/02/2023): extracte d’acords

– Es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears i el CSITAL IB.