Informació sobre la sessió de l’Assemblea General duta a terme el dia 2 de febrer de 2024

Es va dur a terme la sessió extraordinària de l’Assemblea General convocada pel dia 2 de febrer de 2024, a la Sala de Conferències de la FELIB, en segona convocatòria, amb l’assistència de deu membres, inclosos el President i el Secretari.

Es varen aprovar tots els punts de l’ordre del dia, i el President va informar de la propera convocatòria d’eleccions per renovar la Junta de Govern una vegada que s’hagi publicat la modificació dels estatuts on es contempla ara la possibilitat de presentar també candidatures conjuntes.