Sessió ordinària de la Junta de Govern (12/01/2022): Extracte d’acords 

Es va acordar l’alta col·legial de les persones següents:

– Laura Bauzà Aguiló (interventora de l’Ajuntament de Capdepera).

– Carlos Cardona Florit (interventor de l’Ajuntament d’Alaior).

– Jaime Perelló Marcé (secretari-interventor de l’Ajuntament de Ses Salines).