Sessió ordinària de la Junta de Govern (11/05/2022): Extracte d’acords 

Es va decidir fer un requeriment d’inactivitat al Consell Insular d’Eivissa perquè es reprengui la provisió definitiva del lloc de treball d’interventor-a, pel sistema de lliure designació.