Sessió extraordinària de la Junta de Govern (27/10/2021): Extracte d’acords:

– Es va acordar interposar un recurs potestatiu de reposició contra la resolució de la CAIB, de 19 d’octubre de 2021, de revocació anticipada de la comissió de serveis atorgada al col·legiat Josep Lluís Obrador Esteva.

– Es va decidir rebutjar la contraoferta feta per l’arrendador de la seu social, SIMEBAL, a la proposta de venda que s’hi l’havia fet arribar. També s’acordà esperar a la finalització de l’actual contracte de lloguer, que expira el dia 1 de novembre de 2024, per replantejar-se la situació.