Sessió extraordinària de la Junta de Govern (16/12/2021): Extracte d’acords 

Es va acordar l’adhesió a l’acord de la comissió executiva del COSITAL del dia 27 de novembre de 2021, relativa a la disposició final 1a del projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022.