Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern (11/05/2022): Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (06/04/2022).

2. Informació de Presidència.

3. Examen i discussió de requeriment d’inactivitat al Consell Insular d’Eivissa en relació al procediment de provisió definitiva pel sistema de lliure designació del lloc de treball d’interventor-a.

4. Organització de la propera reunió de l’Assemblea General.

5. Precs i preguntes.