Sessió ordinària de la Junta de Govern (13/03/2024): extracte d’acords

  • Relació d’altes i baixes col·legials
  • Nomenament de Mónica Clariana Nicolau com nova delegada en l’Assemblea General del COSITAL